ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ชามะเขือพวง


มะเร็งเต้านม

 มะเร็งเต้านม
                                                      

หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมมาก เป็นมะเร็งอันดับ 2 รองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก สำหรับประเมศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 6,000 กว่ารายและมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยมีผู้เสียชีวิตปีละ 1,000 กว่าราย จังหวัดที่พบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมสูงสุดในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ รองลงมาคือ ลพบุรี สมุทรสาคร และลำปาง
     สาเหตุหลักที่ผู้หญิงสมัยนี้เป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น เพราะพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารไขมันสูง มีไขมันในเลือดสูง หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องไขมันคลอเลสเตอรอลจะทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเอศโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง และเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม พบได้ทั้งในหญิงที่มีสามีและโสด ขณะนี้ผู้หญิงในสมัยใหม่ส่วนใหญ่กำลังมีปัญหาน้ำหนักเกินร้อยละ 40 หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ โดยควบคุมน้ำหนัก ลดแป้ง น้ำตาล และเพิ่มการรับประทานผักสด ผลไม้ให้มากขึ้นในแต่ละมื้ออาหาร ออกกำลังกายเป็นประจำ จะสามารถลดความเสี่ยงได้
      ทั้งนี้มะเร็งเต้านมสามารถรักษาหายขาดได้ หากค้นพบความผิดปกติเร็ว และรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่เซลล์ยังไม่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง
     ปัจจัยเสี่ยง  มี  3  ระดับ คือ
• ปัจจัยเสี่ยงชนิดเล็กน้อย ได้แก่
- มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 11 ปี
- ประจำเดือนหมดหลังอายุ 55 ปี
- ดื่มสุราแต่ปานกลาง
- ใช้ฮอร์โมนเพศเสริมเป็นเวลานานกว่า 15 ปีขึ้นไป
- ไม่เคยตั้งครรภ์หรือเป็นหญิงโสด
- ผู้หญิงที่เคยได้รับการฉายรังสีอันตราย
- ผู้หญิงที่โตเป็นสาวเร็ว
• ปัจจัยเสี่ยงชนิดปานกลาง  ได้แก่
- มีญาติสายตรง ( แม่ พี่สาว น้องสาว ลูกสาว ) เป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาสที่จะดำเนินโรคเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนญาติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการมียีนมะเร็งถ่ายทอดมาเรียกว่า breast cancer genes เช่น การเกิดการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1 หรือ BRCA2 สามารถทำให้เกิดมะเร็งเต้านม และสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ มีประมาณร้อยละ 5 – 10 ที่เกิดเนื่องมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
- มีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่หรือเยื่อบุมดลูก
- ผู้หญิงที่ไม่มีบุตร หรือกว่าจะตั้งครรภ์ก็เมื่ออายุมาก เช่น 40 ปี เป็นต้น
- ตั้งครรภ์ครบกำหนดครั้งแรกเมื่ออายุเกิน 30 ปี
- ไม่เคยคลอดบุตรที่รอดชีวิตเป็นทารก
- ผู้หญิงที่สมดุลฮอร์โมนในร่างกายเสียไป มีเอสโตรเจนในระดับสูงเป็นเวลานาน
- หญิงที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนนานเกิน 15 ปี มีความเสี่ยงบ้างแต่ไม่มาก ผู้หญิงวัยทองหรือผู้หญิงผ่าตัดรังไข่ที่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน
- การฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าเต้านม เพื่อให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น พาราฟิน จะส่งผลให้เกิดการระคายเคื่องต่อท่อน้ำนมและต่อมน้ำนม
- ผู้หญิงอ้วนมีไขมันสูง ซึ่งร่างกายสามารถเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน และไขมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวของท่อ และต่อมน้ำนมได้
- จากการศึกษาในหลายประเทศพบว่า ผู้หญิงที่ดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม โดยเฉพาะนมวัว จะเป็นมะเร็งกันมาก เพราะว่าจะไปกระตุ้นฮอร์โมนเพศ อีสโตรน และอีสตราไดออล ให้ทำงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต่อมเต้านมขยายตัวมาก เมื่อขยายตัวไปเรื่อย ๆ บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นเนื้องอก และมะเร็งได้ในที่สุด
- อยู่ในวัยหมดประจำเดือน
- เคยมีก้อนที่เต้านม แต่เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย (Fibro Adenoma)
- การฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าเต้านม มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าคนปกติ
• ปัจจัยเสี่ยงสูง  เช่น
- มีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน
- สมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน หรืออยู่ในครอบครัวที่เข้าข่ายกลุ่มอาการมะเร็งประจำครอบครัว
- เคยรับการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อในเต้านมไป ตรวจพบมะเร็งเต้านมชนิด Lobularcarcinoma in situ หรือ Atypical ductal cells
- อายุมากขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งจะยิ่งสูงขึ้น พบว่าในคนไทย เด็กวัยรุ่นจนถึงอายุ 20 ปี ไม่ค่อยเป็นโรคนี้ แต่เมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป จะพบมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 45 – 55 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยทอง และยิ่งอายุมากขึ้น มีโอกาสสูงมากขึ้น อายุ 70 ปี โอกาสเป็น 1 ใน 14  อายุ 80 ปี โอกาสเป็น 1 ใน 10 ดังนั้นยิ่งอายุมากยิ่งควรสังเกตอาการของมะเร็งเต้านมให้มาก ๆ 
 อาการ
        มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นนั้นมักไม่มีอาการเจ็บ ตาอาจจะตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่งอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งเต้านม ดังนี้
- ก้อนที่เต้านม ( ร้อยละ 15 ของก้อนที่คลำได้ จะเป็นมะเร็งเต้านม ที่เหลือมักเป็นเนื้องอกไม่ร้ายแรง)
- การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเต้านม
- ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดหัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด เป็นต้น
- ผิวหัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ
- มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม ( ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจะเป็นมะเร็ง)
- เจ็บเต้านม (มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ไม่เจ็บ นอกจากก้อนโตมากแล้ว)
- การบวมของรักแร้ เพราะต่อมน้ำเหลือโต


*** การดื่มน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพบีวีพลัส ในช่วงของการบำบัดร่วมกับการให้การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเช่น การฉายแสง หรือการให้คีโม จะช่วยให้ลดอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการแพ้ เพราะน้ำบีวีพลัสหลักสำคัญจะช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ระบบเลือดและระบบน้ำเหลืองของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น เมื่อภูมิคุ้มกันและสมุนไพรในส่วนผสมของบีวีพลัสจะช่วยในการชลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นแอนติออกซิแดนซ์ไม่ใช่อาหารของมะเร็งจึงช่วยในการทำให้เซลล์ที่เสื่อมสภาพบริเวณนั้นค่อยๆปรับตัวแข็งแรงขึ้นซึ่งในการรับประทานในช่วงแรก ให้รับประทาน 20 ซีซี ผสมกับน้ำเปล่า(น้ำเย็นหรืออุณหภูมิปกติ) 1 แก้ว รับประทาน 2 เวลา ก่อนอาหารเช้าและเย็น ถ้ายังไม่ได้ผ่าตัด ให้คอยสังเกตว่าหัวนมจากที่หุบเข้าไปจะค่อย ๆ โผล่กลับขึ้นมาเหมือนเดิม แล้วให้คอยไปตรวจกับแพทย์บ่อย ๆ ตามที่แพทย์นัด ระบบเลือดจะค่อย ๆ ดีขึ้นแต่ข้อสำคัญต้องร่วมกับการงดพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท เนื้อสัตว์ยกเว้นปลา , งดน้ำตาล, งดนมยกเว้นนมจากถั่วเหลือง และต้องไม่นอนดึก ควรนอนก่อน 3 ทุ่มเพื่อให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพราะร่างกายคนเราสามารถซ่อมแซมกันเองได้แต่เราไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้เท่านั้นเองครับ ที่สำคัญ เมื่อระบบเลือดดี , ระบบน้ำเหลือง(ภูมิคุ้มกัน)แข็งแรง และร่างกายสามารถขับของเสียที่มีอยู่ในร่างกายออกมาได้ก็จะทำให้ระบบไขกระดูกก็จะสามารถสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ได้ก็จะทำให้ระบบของร่างกายฟื้นพร้อมกันด้วยระบบองค์รวม
ความรู้ดีๆที่เราเอามาฝาก

การเผาไขมัน article
ทฤษฎีองค์รวม (Wholeness theory) article
ทฤษฎีเชื้อโรค ( Germ Theory) article
ระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune system ) article
สปอร์เห็ดหลินจือ
กรดไหลย้อน
เลือดข้นกับโรคหัวใจ
โรคพาร์กินสัน
สูตรน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพที่ดี
เนื้องอกในมดลูก
ท้องผูก
ช็อกโกแลตซีสต์
ตกขาว
ต่อมธัยมัสกับน้ำเหลือง
เมลาโทนินกับการนอน
โรคอ้วน
เบาหวาน
สารต้านอนุมูลอิสระ
คอเลสเตอรอลกับโรคแทรกซ้อน
ไตรกีเซอร์ไรต์
วิธีลดคอเลสเตอรอล
ประโยชน์จุลลินทรีย์
โรคมะเร็ง article
โปรไบโอติค ( เชื้อชูชีพ )
แคลเซี่ยม ( Calcium )
ยาแผนปัจจุบันกับชีวิตประจำวัน article
เส้นใย (Fiber) article
อาหารที่ล้างคราบไขมันและความเป็นกรดในเลือด
ดวงคนวันเสาร์
ดวงคนวันศุกร์
ดวงคนวันพฤหัสบดี
ดวงคนวันพุธ
ดวงคนวันอังคาร
ดวงคนวันจันทร์
ดวงคนวันอาทิตย์
เลือดหนืดในโรคเบาหวานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

thaiholistic
79/148 ซอย. สามวา 29 ถนน. สามวา เขต :  คลองสามวา แขวง :บางชัน
กรุงเทพมหานคร      10510
TEL : 086-3178658,086-5665291
อีเมล :RADAPAL@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thaiholistic.com